Den som väntar på något gott blir aldrig mätt

Men i väntans tider kan du mäta din lägenhet. Föreningen har nu köpt in en laser som enkelt kan ge dig en bild av hur stor din lägenhet verkligen är. Kanske var de gamla beprövade mätmetoderna inte så exakta, kanske var de just det. Bättre att veta än att gissa. Om du är intresserad av att låna vår laser så kontaktar du Lennart Skoog via 070-1910034. Lasern kan lånas i två timmar åt gången och är man osäker på hur den fungerar kan man också låna Lennart.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter