Valberedningens förslag

2015 var ännu ett gott år i föreningens historia, årsredovisningen talar om överskott och allmänt sunda finanser. Det har möjliggjort mycket, inte minst den hyresfria månaden i december 2015. Samtidigt har vi fått förbättringar i form av säker belysning där trapphusen alltid har ett svagt sken. Där slingor belyser gården under vintern och där cykelrummets nya säkerhetsdörr också fått en rörelsestyrd lampa. Man ska kunna vara säker oavsett om man ställer in cykeln om kvällen, går genom trädgården eller sätter in cykeln.


Föreningen har också tagit itu med innemiljön, genomfört OVK-kontroll och fortsatt arbetet mot radon. Just nu avvaktar man offert för nya ventiler till respektive vardagsrum och dessutom ser man över utsuget från tvättstugan. Tvättstugan har också fått mangeln renoverad och allaktivitetsrummet har kompletterats med nya pingisrackets för alla att nyttja.

Information är viktigt och det har också varit ett satsningsområde. Vi har fått Medlemsnytt varje månad, med uppdateringar och inbjudningar till städdag och det här mötet. Aldrig innan har vi varit så många på en städdag - visst är det underbart att träffa trevliga grannar? Information är inte bara att vara underrättad, det är att skapa sammanhållning. Därför har vi också vår fina hemsida som uppdateras kontinuerligt. Uppdaterad information syns också i våra tavlor och vid tvättstugan. Det ska vara lätt att veta vad som händer i huset - lätt att kontakta föreningen.

Sammantaget har vi en förening i balans, välrustad för framtiden och de renoveringar som är planerade. I styrelsen har vi såväl behövlig som god blandning av kompetens, erfarenhet och engagemang med givet gott resultat. Valberedningen föreslår därför årsmötet att välja;

Jonas Leklem (omval) till ordförande på 2 år.
Lennart Skoog (omval) till kassör på 1 år.
Martin Sjögren (omval) till sekreterare på 2 år.
Lisa Strandberg (omval) till ledamot på 1 år.
Åsa Andersen (omval) till justerare på 2 år.

Valberedningen genom Hans Högberg

Abrahamsberg den 3 maj 2016

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter