Låset till källardörren i port 18 åtgärdat

I samband med låsskifte på källarplan så blandades två lås ihop. Det medförde att en del inte kunnat nå källarplan från port 18. De har hela tiden kunnat använda övriga nedgångar (i portarna 20-26.) Nu är dock port 18s källardörrlås återställt och fungerar för alla.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter