Vindarna sanerade

Styrelsen har, som del i en övergripande besiktning av fastigheten, upptäckt mögelangrepp på vindarna. Det gäller främst den längre huskroppen (port 18-26.) Dessa angrepp är vanliga och kan ha sin grund i en rad olika orsaker. Styrelsen har nu genomfört en sanering av båda vindarna och startat en utredning för preventiva åtgärder (mot återväxt.) I nuläget är dock vindarna tipptopp. Styrelsen påminner dock om att tillträde till vindarna är förbjudet.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter