Stockholm Exergi testar fjärrvärmenätet 1 Februari

Stockholm Exergi testar fjärrvärmenätet 1 Februari

Testerna förväntas pågå från 08:00 till ca 12:00 Stockholm Exergi begränsar då tillfälligt värmeuttaget i vår fjärrvärmecentral. Detta görs i syfte att säkra leverans av värme till alla kunder vid en eventuell effektbristsituation.  

Fjärrvärmeleveransen kan påverkas under testerna, radiatortemperaturen kan tillfälligt sjunka men leveransen av varmvatten kommer inte påverkas.

För mer information besök www.stockholmexergi.se/avbrott

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter