Stopp i brunn

Under tidigare veckas häftiga skyfall kunde vi se att brunnen vid port 16 svämmade över. När vi lyfte gallret kunde vi konstatera att mycket sand och sly hade letat sig ned i brunnen och täppte till det rör som leder bort vatten. 

Föreningen har fyra synliga brunnar. En vid port 16 (den största), en vid port 18 (vid det gamla soputtaget), en vid källardörren och en vid entrén till EKVT. Skulle det upptäckas att de svämmar över så tar vi tacksamt emot info om det till diariet5@outlook.com. En brunn ur funktion kan tyvärr bidra till att vattnet går in i huset i stället, det vill vi gärna undvika.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter