Välkommen på städdag!

Som alltid har vi en bejublad städdag under vårkanten. Nu sker den på söndag 8 maj, från klockan 10.30. Vi samlas i parken utanför port 18. Som avrundning bjuder vi på korvgrillning (även korv med kött) och trevligt sällskap. 

I samband med städdagen kommer en container från 6 maj. I den får man inte slänga miljöfarligt avfall eller elektriska saker, vänligen respektera det (brukar alltid vara någon som glömmer) eftersom vi annars får böter!

Varmt välkomna

Styrelsen

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter