Avgiftshöjning från 1 juli 2022

Diariet Nr 5 har en mycket god ekonomi. Under året har såväl intäkterna i kundavtal ökat som priserna i befintliga leverantörsavtal minskat. Detta har skett genom aktiva förhandlingar och i linje med föreningens ekonomi- och budgetarbete. Samtidigt ser vi att föreningens kostnader ökat och då ingen avgiftshöjning skett på åtskilliga år behöver vi nu ta höjd för att också fortsatt ha en god ekonomi. Med anledning av det så har styrelsen beslutat att höja medlems- och parkeringsavgifterna med 6% från 1 juli 2022.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter