Obligatorisk rengöring av frånluftskanaler 7-9 september

Som del i styrelsens arbete att hålla en god ventilation i huset så kommer vi att genomföra en rengöring av frånluftskanalerna i hela huset av vår entreprenör Skorstensfejarmästare Ulf Pettersson AB mellan 7-9 september. 

Rengöringen är obligatorisk för alla lägenheter och därmed inte valbar vilket innebär att du behöver vara hemma och lämna tillträde till våra entreprenörer (alternativt lämna din nyckel till dem inför besöket.) Vilket datum som är aktuellt för just din port kommer vi att återkomma till (du behöver alltså inte vara hemma alla tre dagar utan den dagen som är aktuell för din port.)

För den/de som inte lämnar tillträde till lägenhet under aktuell dag så kommer rengöring utföras vid senare tillfälle på medlemmens egen bekostnad (med stöd i föreningens stadgar.)

Om du har några frågor så kontakta oss på diariet5@outlook.com. Mer information kommer att komma.

Renade hälsningar

Styrelsen

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter