Avgiftshöjning från 1 januari 2023

Som tidigare aviserats har föreningen en såväl god som ordnad ekonomi. Nu ökar dock kostnaderna i samhället i en takt som inte skett på åtskilliga år och därför är det motiverat att höja avgifterna ytterligare för att möta dessa. Vi kommer fortsatt ha mycket låga avgifter och har såväl innan som efter höjningen bland Brommas lägsta avgifter. Vi har dock inte Brommas nyaste hus och kommer därför årligen höja avgifterna i paritet med normen på marknaden för att möta prisökningar på såväl löpande utgifter som för renoverings- och förbättringsbehov, ökad tomträttsavgäld med mera. 

Höjningen från 1 januari 2023 blir 6% och avser såväl månatliga medlems- som parkeringsavgifter.

Beräknade hälsningar

Styrelsen

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter