Inbrott på källarplan

Fredagen den 10 mars, alternativt natten mot lördagen den 11 mars, hade vi inbrott på källarplan. Ett av föreningens förråd bröts upp och ett par medlemmar har angett att de blivit bestulna på cyklar. Samtidigt har obehöriga tagit sig in i föreningslokalen, där förvisso inga värdesaker förvaras men där ett skåp brutits upp. Föreningen kommer nu låsa föreningslokalen där möjlighet att spela pingis finns. Den möjligheten kommer självklart kvarstå. För att utnyttja föreningslokalen så var vänlig och kontakta styrelsen (vi bistår då med lån av nyckel till lokalen samt, vid önskemål, lån av pingisrack.)

Vi uppmanar samtidigt medlemmar med observationer att höra av sig till oss. Vi vill också uppmana alla medlemmar som har ägodelar i källaren att säkerställa att inget blivit stulet. Om så är fallet så ska detta polisanmälas. Föreningen har självklart upprättat en egen polisanmälan. 

Kom ihåg att ALLTID tillse att portar stängs efter dig. Dörrar till källare får aldrig stå öppna. 

Styrelsen

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter