Inbrott - rapportera obehöriga!

Kvällen/natten mellan söndagen den 26 mars och måndagen den 27 mars har vi på nytt fått obehöriga på källarplan. Dessa har på nytt gjort åverkan i fastigheten. Alla observationer ombeds skyndsamt mejlas till diariet@outlook.com för att tas med i polisanmälan. 

Styrelsen uppmanar alla medlemmar att på nytt se om de fått något stulet och polisanmäla eventuell stöld. 

Styrelsen påminner om att hantverkare som utför arbete i lägenhet aldrig får låna port-/källarnyckel utan ska endast använda portkod. 

Vänliga hälsningar

Styrelsen

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter