Nytt bolag för parkeringsövervakning

Styrelsen ser ett ökat behov av en närvarande leverantör av parkeringsövervakning. Med anledning av det har vi skiftat från Länsparkeringar till Anna Park. Övervakningen kommer att ske över hela föreningens parkeringsyta vilket inkluderar områden med parkering förbjuden (såsom vid port 18.)

Anna Park har fått i uppdrag att också tillse att parkerade bilar står innanför parkeringsrutorna för gångvägar ska hållas fria för passage.

Styrelsen påminner om att föreningens gästparkeringar endast får användas under aviserad tid och då av fordon med föreningens parkeringstillstånd. Om du behöver ett tillstånd, som endast får användas av dina gäster, så kan du kontakta styrelsen.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter