nyheter och kommande händelser

2021 > 12

De som närvarat på årsmötena genom åren vet att balkongfrågan varit en återkommande källa till diskussion, huvudbry och önskemål.

Nu har Stockholm Betongkonsult genomfört en inspektion och vi kan konstatera att balkongerna kommer att hålla sin projekterade livslängd på 50 år. Den sprickbildning, som många kan se, påverkar inte bärigheten av balkongerna. Det är mer en kosmetisk fråga. Att åtgärda det, bara för syns skull, är dock förknippat med en mycket hög kostnad. Av den anledningen kommer styrelsen inte besluta om någon åtgärd av det.

Sedan tidigare är det känt att vi inte får göra balkongerna större.

Läs hela inlägget »

I samband med låsskifte på källarplan så blandades två lås ihop. Det medförde att en del inte kunnat nå källarplan från port 18. De har hela tiden kunnat använda övriga nedgångar (i portarna 20-26.) Nu är dock port 18s källardörrlås återställt och fungerar för alla.

Läs hela inlägget »

I samband med skiftet från sopnedkast i varje trappuppgång till två kärl i parken har styrelsen kunnat sänka kostnaderna för sophantering. Då det ena kärlet avser matavfall har styrelsen också delat ut kompostpåsar för detta. Om de tar slut så ordnar vi så klart nya. Det enda du behöver göra är att kontakta styrelsen via diariet5@outlook.com 

Läs hela inlägget »

En trygg miljö är en upplyst miljö. Därför har styrelsen köpt in och installerat ytterligare ett ljusnät för de såväl kalla som mörka vintermånaderna. Det nya ljusnätet sitter i enbusken bredvid bersån. Sedan tidigare har vi ett ljusnät i enen vid port 18.

Läs hela inlägget »

Styrelsen har, som del i en övergripande besiktning av fastigheten, upptäckt mögelangrepp på vindarna. Det gäller främst den längre huskroppen (port 18-26.) Dessa angrepp är vanliga och kan ha sin grund i en rad olika orsaker. Styrelsen har nu genomfört en sanering av båda vindarna och startat en utredning för preventiva åtgärder (mot återväxt.) I nuläget är dock vindarna tipptopp. Styrelsen påminner dock om att tillträde till vindarna är förbjudet.

Läs hela inlägget »