nyheter och kommande händelser

2022

Som del i styrelsens arbete att hålla en god ventilation i huset så kommer vi att genomföra en rengöring av frånluftskanalerna i hela huset av vår entreprenör Skorstensfejarmästare Ulf Pettersson AB mellan 7-9 september. 

Rengöringen är obligatorisk för alla lägenheter och därmed inte valbar vilket innebär att du behöver vara hemma och lämna tillträde till våra entreprenörer (alternativt lämna din nyckel till dem inför besöket.) Vilket datum som är aktuellt för just din port kommer vi att återkomma till (du behöver alltså inte vara hemma alla tre dagar utan den dagen som är aktuell för din port.)

För den/de som inte lämnar tillträde till lägenhet under aktuell dag så kommer rengöring utföras vid senare tillfälle på medlemmens egen bekostnad (med stöd i föreningens stadgar.)

Om du har några frågor så kontakta oss på diariet5@outlook.com. Mer information kommer att komma.

Renade hälsningar

Styrelsen

Läs hela inlägget »
Det går nu att öppna locket till den stora sopbehållaren igen. Tidigare i veckan hade en vajer i locket gått av och gjort så att låset inte gick att öppna. Men nu är alla medlemmar varmt välkomna med sina sopor igen.

Styrelsen
Läs hela inlägget »

Vi har tyvärr fått ett baklås vid sopstationen vilket innebär att det för närvarande inte går att slänga sopor i den stora behållaren (all-sopor). Eftersom vi har såväl hungriga råttor som fåglar i området så ber vi er därför att avvakta med att gå ut med alla sopor som inte går att slänga i den lilla behållaren (matavfall). Vi har självklart kontaktat Great Security för att lösa baklåset snabbast möjligast.

Det är inte tillåtet att ställa sopor av någon sort utanför behållarna.

Tack för överseende,

Styrelsen

Läs hela inlägget »

På måndagen den 4 juli påbörjas reparationen av vår gasledning på källarplan. Det innebär att gasen kommer vara avstängd mellan 7.00-16.00 på tisdagen den 5 juli.

Styrelsen

Läs hela inlägget »

Vi har fått frågor om var medlemsavgifterna tagit vägen och mycket riktigt så hade de fastnat hos SBC. Vi har varit i kontakt med SBC som har löst problemet vilket innebär att ni nu alla ska ha fått avierna. Observera att en av dem ska vara betald redan 30 juni. Vi beklagar det korta betalningsdatumet men hoppas att ni alla ändå varit beredda att betala medlemsavgiften och därför har möjlighet att lösa det utmaningen till trots.

Glad midsommar,

Styrelsen

Läs hela inlägget »

Nu kanske inte så många av er strosar fram och tillbaka i våra vindlande källargångar. Men om ni gör det så kanske ni märker en stickande odör i höjd med pannrummet, närmare bestämt mellan port 18 och 20. Det är en gasläcka i grundmuren. Ingen fara på taket, den är inte på något sätt akut. Den kommer också åtgärdas och styrelsen har beställt arbetet som har planerad start strax efter midsommar. Då kommer vår entreprenör, Bäckström Anläggning, också informera om och hur det påverkar dig. Totalt har vi 15 hushåll med gas, en siffra som sjunkit på senare år. Båda möjligheterna, det vill säga el och gas, kommer dock finnas kvar för överskådlig framtid.

Läs hela inlägget »

Diariet Nr 5 har en mycket god ekonomi. Under året har såväl intäkterna i kundavtal ökat som priserna i befintliga leverantörsavtal minskat. Detta har skett genom aktiva förhandlingar och i linje med föreningens ekonomi- och budgetarbete. Samtidigt ser vi att föreningens kostnader ökat och då ingen avgiftshöjning skett på åtskilliga år behöver vi nu ta höjd för att också fortsatt ha en god ekonomi. Med anledning av det så har styrelsen beslutat att höja medlems- och parkeringsavgifterna med 6% från 1 juli 2022.

Läs hela inlägget »

Nu har styrelsen förhandlat ny försäkring för föreningen. I den nya försäkringen ingår inte bostadsrättstillägg. Det innebär att om du inte har det i din privata hemförsäkring så behöver du kontakta ditt försäkringsbolag och lägga till det. Detta behöver du ha gjort senast 1 juli 2022. (Det går givetvis bra att teckna tillägget innan dess.)

Läs hela inlägget »

På årsmötet 4 maj återvaldes Kim Brändström (som ordförande), Åsa Andersen och Martin Sjögren. Förutom tidigare kändisar valdes också Ann Lund in i styrelsen. Ann var tidigare föreningens valberedning, en post som Frida Söderström tar över. Men privat är Ann allt annat än valberedni ng, hon arbetar då med event och har på så sätt satt ihop såväl musikevents, shower och teveprogram. - Vi är särskilt glada över att vi, förutom kraften i fyra, nu också har en helt jämställd styrelse. Det säger Kim Brändström, ordförande, Diariet Nr 5.

Läs hela inlägget »

Som alltid har vi en bejublad städdag under vårkanten. Nu sker den på söndag 8 maj, från klockan 10.30. Vi samlas i parken utanför port 18. Som avrundning bjuder vi på korvgrillning (även korv med kött) och trevligt sällskap. 

I samband med städdagen kommer en container från 6 maj. I den får man inte slänga miljöfarligt avfall eller elektriska saker, vänligen respektera det (brukar alltid vara någon som glömmer) eftersom vi annars får böter!

Varmt välkomna

Styrelsen

Läs hela inlägget »

Som tidigare aviserat via utskick, tillsammans med årsredovisning, är du som medlem varmt välkommen på onsdag 4 maj klockan 19.00. Vi kommer att husera i vårt mysiga allaktivitetsrum på källarplan (bredvid tvättstugan.)

Hoppas vi ses!

Styrelsen

Läs hela inlägget »

Under tidigare veckas häftiga skyfall kunde vi se att brunnen vid port 16 svämmade över. När vi lyfte gallret kunde vi konstatera att mycket sand och sly hade letat sig ned i brunnen och täppte till det rör som leder bort vatten. 

Föreningen har fyra synliga brunnar. En vid port 16 (den största), en vid port 18 (vid det gamla soputtaget), en vid källardörren och en vid entrén till EKVT. Skulle det upptäckas att de svämmar över så tar vi tacksamt emot info om det till diariet5@outlook.com. En brunn ur funktion kan tyvärr bidra till att vattnet går in i huset i stället, det vill vi gärna undvika.

Läs hela inlägget »

Under fredagskvällen fick vi en kortslutning i en ledning. Det påverkade portlåsen i port 16-26 som slogs ut. Efter att styrelsen tagit in elektriker under lördagsförmiddagen har problemet både kunnat identifieras och lösas.

Styrelsen påminner om att det alltid är bra att ha sin portnyckel med sig på nyckelknippan även om såväl blipp som kod vanligtvis fungerar.

Läs hela inlägget »

Stockholm Exergi testar fjärrvärmenätet 1 Februari

Testerna förväntas pågå från 08:00 till ca 12:00 Stockholm Exergi begränsar då tillfälligt värmeuttaget i vår fjärrvärmecentral. Detta görs i syfte att säkra leverans av värme till alla kunder vid en eventuell effektbristsituation.  

Fjärrvärmeleveransen kan påverkas under testerna, radiatortemperaturen kan tillfälligt sjunka men leveransen av varmvatten kommer inte påverkas.

För mer information besök www.stockholmexergi.se/avbrott

Läs hela inlägget »