nyheter och kommande händelser

2022 > 02

Under tidigare veckas häftiga skyfall kunde vi se att brunnen vid port 16 svämmade över. När vi lyfte gallret kunde vi konstatera att mycket sand och sly hade letat sig ned i brunnen och täppte till det rör som leder bort vatten. 

Föreningen har fyra synliga brunnar. En vid port 16 (den största), en vid port 18 (vid det gamla soputtaget), en vid källardörren och en vid entrén till EKVT. Skulle det upptäckas att de svämmar över så tar vi tacksamt emot info om det till diariet5@outlook.com. En brunn ur funktion kan tyvärr bidra till att vattnet går in i huset i stället, det vill vi gärna undvika.

Läs hela inlägget »

Under fredagskvällen fick vi en kortslutning i en ledning. Det påverkade portlåsen i port 16-26 som slogs ut. Efter att styrelsen tagit in elektriker under lördagsförmiddagen har problemet både kunnat identifieras och lösas.

Styrelsen påminner om att det alltid är bra att ha sin portnyckel med sig på nyckelknippan även om såväl blipp som kod vanligtvis fungerar.

Läs hela inlägget »