nyheter och kommande händelser

2022 > 05

Diariet Nr 5 har en mycket god ekonomi. Under året har såväl intäkterna i kundavtal ökat som priserna i befintliga leverantörsavtal minskat. Detta har skett genom aktiva förhandlingar och i linje med föreningens ekonomi- och budgetarbete. Samtidigt ser vi att föreningens kostnader ökat och då ingen avgiftshöjning skett på åtskilliga år behöver vi nu ta höjd för att också fortsatt ha en god ekonomi. Med anledning av det så har styrelsen beslutat att höja medlems- och parkeringsavgifterna med 6% från 1 juli 2022.

Läs hela inlägget »

Nu har styrelsen förhandlat ny försäkring för föreningen. I den nya försäkringen ingår inte bostadsrättstillägg. Det innebär att om du inte har det i din privata hemförsäkring så behöver du kontakta ditt försäkringsbolag och lägga till det. Detta behöver du ha gjort senast 1 juli 2022. (Det går givetvis bra att teckna tillägget innan dess.)

Läs hela inlägget »

På årsmötet 4 maj återvaldes Kim Brändström (som ordförande), Åsa Andersen och Martin Sjögren. Förutom tidigare kändisar valdes också Ann Lund in i styrelsen. Ann var tidigare föreningens valberedning, en post som Frida Söderström tar över. Men privat är Ann allt annat än valberedni ng, hon arbetar då med event och har på så sätt satt ihop såväl musikevents, shower och teveprogram. - Vi är särskilt glada över att vi, förutom kraften i fyra, nu också har en helt jämställd styrelse. Det säger Kim Brändström, ordförande, Diariet Nr 5.

Läs hela inlägget »

Som alltid har vi en bejublad städdag under vårkanten. Nu sker den på söndag 8 maj, från klockan 10.30. Vi samlas i parken utanför port 18. Som avrundning bjuder vi på korvgrillning (även korv med kött) och trevligt sällskap. 

I samband med städdagen kommer en container från 6 maj. I den får man inte slänga miljöfarligt avfall eller elektriska saker, vänligen respektera det (brukar alltid vara någon som glömmer) eftersom vi annars får böter!

Varmt välkomna

Styrelsen

Läs hela inlägget »

Som tidigare aviserat via utskick, tillsammans med årsredovisning, är du som medlem varmt välkommen på onsdag 4 maj klockan 19.00. Vi kommer att husera i vårt mysiga allaktivitetsrum på källarplan (bredvid tvättstugan.)

Hoppas vi ses!

Styrelsen

Läs hela inlägget »