nyheter och kommande händelser

2022 > 08

Som tidigare aviserats har föreningen en såväl god som ordnad ekonomi. Nu ökar dock kostnaderna i samhället i en takt som inte skett på åtskilliga år och därför är det motiverat att höja avgifterna ytterligare för att möta dessa. Vi kommer fortsatt ha mycket låga avgifter och har såväl innan som efter höjningen bland Brommas lägsta avgifter. Vi har dock inte Brommas nyaste hus och kommer därför årligen höja avgifterna i paritet med normen på marknaden för att möta prisökningar på såväl löpande utgifter som för renoverings- och förbättringsbehov, ökad tomträttsavgäld med mera. 

Höjningen från 1 januari 2023 blir 6% och avser såväl månatliga medlems- som parkeringsavgifter.

Beräknade hälsningar

Styrelsen

Läs hela inlägget »

Som del i styrelsens arbete att hålla en god ventilation i huset så kommer vi att genomföra en rengöring av frånluftskanalerna i hela huset av vår entreprenör Skorstensfejarmästare Ulf Pettersson AB mellan 7-9 september. 

Rengöringen är obligatorisk för alla lägenheter och därmed inte valbar vilket innebär att du behöver vara hemma och lämna tillträde till våra entreprenörer (alternativt lämna din nyckel till dem inför besöket.) Vilket datum som är aktuellt för just din port kommer vi att återkomma till (du behöver alltså inte vara hemma alla tre dagar utan den dagen som är aktuell för din port.)

För den/de som inte lämnar tillträde till lägenhet under aktuell dag så kommer rengöring utföras vid senare tillfälle på medlemmens egen bekostnad (med stöd i föreningens stadgar.)

Om du har några frågor så kontakta oss på diariet5@outlook.com. Mer information kommer att komma.

Renade hälsningar

Styrelsen

Läs hela inlägget »