nyheter och kommande händelser

2023

Tv- och bredband?

Föreningen kan konstatera att en del mäklare anger att tv- och bredband ingår i avgiften. Det är sant - till 31 december 2023. Därefter får alla medlemmar välja bredband efter tycke och smak, eller helt avstå. Föreningen har sagt upp befintligt avtal och kommer från 1 januari 2024 endast stå för ett enklare teveutbud. Samtidigt moderniserar vi vår tillgång till Internet och låter fiber dras in från hall till vardagsrum för en bättre användarupplevelse.

Lån eller inte? 

Föreningen är sedan hösten 2023 skuldfri. Det bottnade i ett beslut som styrelsen tog för att undvika höga räntekostnader. Som för alla fastighetsägare till hus uppförda 1944 så kommer vi dock såväl nu som i framtiden behöva underhålla vår fastighet. Det är såväl mindre som större ingrepp. De större kommer troligen innebära att vi får ta nya lån. Koll på ekonomin? Ja, det har vi förstås och det innebär att vi både nu och framöver har som ambition att hålla bland Brommas lägsta avgifter. 

Avgiftshöjning ("hyreshöjning")

Priser tenderar stiga med tiden och det innebär att föreningens utgifter också gör det. Eftersom vi lever i en föränderlig värld där det varit svårt att förutse prisökningar, och därmed också kostnadsökningar, så kan vi på förhand inte fastställa framtida avgiftshöjningar. Vi har dock hittills enbart haft blygsamma höjningar och har för avsikt att hålla dem så lågt det går även i framtiden (men ändå så att vi klarar vår underhållsplan.) Det har varit möjligt eftersom styrelsen aktivt arbetat på intäktssidan (vi har två lokaler vi hyr ut liksom också en vägg för reklam) och utgiftssidan. 

Parkering?

Föreningen har 10 parkeringar som alla är uthyrda. Historiskt sett så har kö-tiden till dem varit mellan 3-4 år. 

Om du som medlem, eller du som kanske är intresserad av att bli medlem, har några frågor så är du alltid välkommen att kontakta oss. Det gör du enklast via diariet5@outlook.com

Läs hela inlägget »

Måndagen den 21 augusti klockan 17.00 i Allaktivitetsrummet, källarplan
 
Dagordning
1. Stämmans öppnande                              
2. Godkännande av dagordning                                       
3. Val av stämmoordförande                      
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare                 
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare                                       
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst                       
7. Fastställande av röstlängd                                                                  
8. Val av ny styrelseledamot. Valberedningen föreslår stämman att välja Emma Nyberg
9. Stämmans avslutande

Genom att välja in Emma Nyberg i styrelsen så återgår styrelsen till att bestå av fem ledamöter. Varmt välkomna att träffa såväl styrelsen som grannar. Till mötet bjuds det på kaffe och kaka. 
Kallelse har gått ut till samtliga lägenheter den 5 augusti.
Varmt välkomna
Styrelsen

Läs hela inlägget »

Årets happening, vi vet, och nu är det dags igen! Städdagen är ett perfekt tillfälle att lära känna såväl nya som gamla grannar och dessutom ta en gratis grillkorv (vegetarisk eller animalisk) under tiden som vi piffar till vår park och hus.
 
Var?                             Utanför port 20
När?                            10.00 – 13.00
 
Vi kommer att ställa upp en container (för grovsopor – dock ej kemikalier och/eller elprodukter) vid sopstationen från 12 maj (som tas bort 15 maj.)
 
Cyklar. I början av städdagsveckan så kommer vi lägga ut band i cykelrummet. Bind ett band runt din cykel om du vill ha den kvar. Cyklar utan band kommer att forslas bort (om de inte anmäls saknade) en vecka efter städdagen.
 
Frågor? – mejla föreningen diariet5@outlook.se 
 
Varmt välkommen
Styrelsen

Läs hela inlägget »

Kvällen/natten mellan söndagen den 26 mars och måndagen den 27 mars har vi på nytt fått obehöriga på källarplan. Dessa har på nytt gjort åverkan i fastigheten. Alla observationer ombeds skyndsamt mejlas till diariet@outlook.com för att tas med i polisanmälan. 

Styrelsen uppmanar alla medlemmar att på nytt se om de fått något stulet och polisanmäla eventuell stöld. 

Styrelsen påminner om att hantverkare som utför arbete i lägenhet aldrig får låna port-/källarnyckel utan ska endast använda portkod. 

Vänliga hälsningar

Styrelsen

Läs hela inlägget »

I samband med en renovering i port 14 kan vattnet komma att stängas av under kortare perioder (ett par timmar.) Håll utkik i din port för mer information om du är berörd samt under vilket datum och klockslag avstängningen sker. 

Vänliga hälsningar

Styrelsen

Läs hela inlägget »

Fredagen den 10 mars, alternativt natten mot lördagen den 11 mars, hade vi inbrott på källarplan. Ett av föreningens förråd bröts upp och ett par medlemmar har angett att de blivit bestulna på cyklar. Samtidigt har obehöriga tagit sig in i föreningslokalen, där förvisso inga värdesaker förvaras men där ett skåp brutits upp. Föreningen kommer nu låsa föreningslokalen där möjlighet att spela pingis finns. Den möjligheten kommer självklart kvarstå. För att utnyttja föreningslokalen så var vänlig och kontakta styrelsen (vi bistår då med lån av nyckel till lokalen samt, vid önskemål, lån av pingisrack.)

Vi uppmanar samtidigt medlemmar med observationer att höra av sig till oss. Vi vill också uppmana alla medlemmar som har ägodelar i källaren att säkerställa att inget blivit stulet. Om så är fallet så ska detta polisanmälas. Föreningen har självklart upprättat en egen polisanmälan. 

Kom ihåg att ALLTID tillse att portar stängs efter dig. Dörrar till källare får aldrig stå öppna. 

Styrelsen

Läs hela inlägget »