nyheter och kommande händelser

2023 > 03

Kvällen/natten mellan söndagen den 26 mars och måndagen den 27 mars har vi på nytt fått obehöriga på källarplan. Dessa har på nytt gjort åverkan i fastigheten. Alla observationer ombeds skyndsamt mejlas till diariet@outlook.com för att tas med i polisanmälan. 

Styrelsen uppmanar alla medlemmar att på nytt se om de fått något stulet och polisanmäla eventuell stöld. 

Styrelsen påminner om att hantverkare som utför arbete i lägenhet aldrig får låna port-/källarnyckel utan ska endast använda portkod. 

Vänliga hälsningar

Styrelsen

Läs hela inlägget »

I samband med en renovering i port 14 kan vattnet komma att stängas av under kortare perioder (ett par timmar.) Håll utkik i din port för mer information om du är berörd samt under vilket datum och klockslag avstängningen sker. 

Vänliga hälsningar

Styrelsen

Läs hela inlägget »

Fredagen den 10 mars, alternativt natten mot lördagen den 11 mars, hade vi inbrott på källarplan. Ett av föreningens förråd bröts upp och ett par medlemmar har angett att de blivit bestulna på cyklar. Samtidigt har obehöriga tagit sig in i föreningslokalen, där förvisso inga värdesaker förvaras men där ett skåp brutits upp. Föreningen kommer nu låsa föreningslokalen där möjlighet att spela pingis finns. Den möjligheten kommer självklart kvarstå. För att utnyttja föreningslokalen så var vänlig och kontakta styrelsen (vi bistår då med lån av nyckel till lokalen samt, vid önskemål, lån av pingisrack.)

Vi uppmanar samtidigt medlemmar med observationer att höra av sig till oss. Vi vill också uppmana alla medlemmar som har ägodelar i källaren att säkerställa att inget blivit stulet. Om så är fallet så ska detta polisanmälas. Föreningen har självklart upprättat en egen polisanmälan. 

Kom ihåg att ALLTID tillse att portar stängs efter dig. Dörrar till källare får aldrig stå öppna. 

Styrelsen

Läs hela inlägget »