nyheter och kommande händelser

2023 > 10

Tv- och bredband?

Föreningen kan konstatera att en del mäklare anger att tv- och bredband ingår i avgiften. Det är sant - till 31 december 2023. Därefter får alla medlemmar välja bredband efter tycke och smak, eller helt avstå. Föreningen har sagt upp befintligt avtal och kommer från 1 januari 2024 endast stå för ett enklare teveutbud. Samtidigt moderniserar vi vår tillgång till Internet och låter fiber dras in från hall till vardagsrum för en bättre användarupplevelse.

Lån eller inte? 

Föreningen är sedan hösten 2023 skuldfri. Det bottnade i ett beslut som styrelsen tog för att undvika höga räntekostnader. Som för alla fastighetsägare till hus uppförda 1944 så kommer vi dock såväl nu som i framtiden behöva underhålla vår fastighet. Det är såväl mindre som större ingrepp. De större kommer troligen innebära att vi får ta nya lån. Koll på ekonomin? Ja, det har vi förstås och det innebär att vi både nu och framöver har som ambition att hålla bland Brommas lägsta avgifter. 

Avgiftshöjning ("hyreshöjning")

Priser tenderar stiga med tiden och det innebär att föreningens utgifter också gör det. Eftersom vi lever i en föränderlig värld där det varit svårt att förutse prisökningar, och därmed också kostnadsökningar, så kan vi på förhand inte fastställa framtida avgiftshöjningar. Vi har dock hittills enbart haft blygsamma höjningar och har för avsikt att hålla dem så lågt det går även i framtiden (men ändå så att vi klarar vår underhållsplan.) Det har varit möjligt eftersom styrelsen aktivt arbetat på intäktssidan (vi har två lokaler vi hyr ut liksom också en vägg för reklam) och utgiftssidan. 

Parkering?

Föreningen har 10 parkeringar som alla är uthyrda. Historiskt sett så har kö-tiden till dem varit mellan 3-4 år. 

Om du som medlem, eller du som kanske är intresserad av att bli medlem, har några frågor så är du alltid välkommen att kontakta oss. Det gör du enklast via diariet5@outlook.com

Läs hela inlägget »