nyheter och kommande händelser

2021

De som närvarat på årsmötena genom åren vet att balkongfrågan varit en återkommande källa till diskussion, huvudbry och önskemål.

Nu har Stockholm Betongkonsult genomfört en inspektion och vi kan konstatera att balkongerna kommer att hålla sin projekterade livslängd på 50 år. Den sprickbildning, som många kan se, påverkar inte bärigheten av balkongerna. Det är mer en kosmetisk fråga. Att åtgärda det, bara för syns skull, är dock förknippat med en mycket hög kostnad. Av den anledningen kommer styrelsen inte besluta om någon åtgärd av det.

Sedan tidigare är det känt att vi inte får göra balkongerna större.

Läs hela inlägget »

I samband med låsskifte på källarplan så blandades två lås ihop. Det medförde att en del inte kunnat nå källarplan från port 18. De har hela tiden kunnat använda övriga nedgångar (i portarna 20-26.) Nu är dock port 18s källardörrlås återställt och fungerar för alla.

Läs hela inlägget »

I samband med skiftet från sopnedkast i varje trappuppgång till två kärl i parken har styrelsen kunnat sänka kostnaderna för sophantering. Då det ena kärlet avser matavfall har styrelsen också delat ut kompostpåsar för detta. Om de tar slut så ordnar vi så klart nya. Det enda du behöver göra är att kontakta styrelsen via diariet5@outlook.com 

Läs hela inlägget »

En trygg miljö är en upplyst miljö. Därför har styrelsen köpt in och installerat ytterligare ett ljusnät för de såväl kalla som mörka vintermånaderna. Det nya ljusnätet sitter i enbusken bredvid bersån. Sedan tidigare har vi ett ljusnät i enen vid port 18.

Läs hela inlägget »

Styrelsen har, som del i en övergripande besiktning av fastigheten, upptäckt mögelangrepp på vindarna. Det gäller främst den längre huskroppen (port 18-26.) Dessa angrepp är vanliga och kan ha sin grund i en rad olika orsaker. Styrelsen har nu genomfört en sanering av båda vindarna och startat en utredning för preventiva åtgärder (mot återväxt.) I nuläget är dock vindarna tipptopp. Styrelsen påminner dock om att tillträde till vindarna är förbjudet.

Läs hela inlägget »

• Från 30 augusti ska du använda de två kärlen i trädgården (närmast uppgång 18-20) för ditt hushållsavfall. För dem behöver du en källarnyckel (som styrelsen tidigare aviserat om.)

• Observera! Ett kärl är för matavfall och ett för hushållsavfall. Det innebär att du behöver sortera det avfall du slänger från 30 augusti.

• Styrelsen kommer att dela ut startkit senast i vecka 34 så att du kan sortera ditt avfall.

Den nya sophanteringen kommer innebära en omfattande besparing för föreningen så länge den sköts på rätt sätt. Vi ber dig därför ta ditt ansvar och se till att du gör rätt från början. Vid frågor är du välkommen att kontakta styrelsen enligt kontaktuppgifter på www.diariet5.se, porttavlorna eller via diariet5@outlook.com

Städade hälsningar,
Styrelsen

Läs hela inlägget »

I samband med att vi uppdaterat våra portlås så har vi nu också möjlighe att erbjuda 2 nyckeltaggar per lägenhet. Dessa nyckeltaggar kan användas i stället för portkod och/eller nyckel. Vi gör detta som ett led i att minska antalet fysiska nycklar i omlopp och för att du som medlem smidigt ska kunna komma hem utan att ha en sifferkod på minnet.

De två nyckeltaggarna är en värdehandling, kommer de bort så ska det rapporteras till styrelsen som då kan avaktivera nyckeltaggen (vilket innebär att en eventuell upphittare inte kan använda nyckeltaggen för att komma in.) Medlem med nyckeltagg är också skyldig att ersätta sin tagg om den kommer bort (till självkostnadspris så klart.)

Så snart du önskar nyckeltaggar så mejlar du oss på diariet5@outlook.com så kan vi lämna ut nyckeltaggarna till dig. 

Upplåsta hälsningar

Styrelsen

Läs hela inlägget »

Styrelsen höjer priset för parkering från 300 kronor per månad och plats till 322 kronor per månad och plats. Det innebär att en fast parkering hos oss är 22 kronor dyrare per månad jämfört med Stockholms Stads boendeparkering (där fast plats varken ges eller garanteras) i Riksby.

För närvarande råder parkeringskö till våra fasta parkeringsplatser.

Välkommen att kontakta styrelsen vid frågor.

Läs hela inlägget »