Ny styrelse *skojar*

Vi är ju långt ifrån en skrytsam förening, vilket också kunde ses I det blygsamma närvaroantalet på årsmötet. Men vi kom igenom dagordningen I alla fall och tidigare styrelse omvaldes enhälligt. Som det brukar vara. På grund av lagändringar så behöver vi dock justera stadgarna och i samråd med våra jurister så kommer vi därför kalla till extrastämma som planeras till juni. Där kommer vi gå igenom stadändringar, besluta om stadgändringar och förhoppningsvis också kunna presentera förslag till nya portar för våra sju uppgångar. Punkten om val till valberedning är också bordlagd till extrastämman då vi gärna hör lite olika namnförslag. Väl mött allesammans!

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter